Logo

Komunia Święta


Zgodnie z odpowiednimi ustaleniami Konferencji Episkopatu Polski poszczególne sakramenty człowiek należący do wspólnoty Kościoła Katolickiego powinien przyjmować w swojej parafii zamieszkania. Tylko w sytuacjach wyjątkowych Proboszcz może wyrazić zgodę na przyjęcia sakramentu w innej parafii, niż własna.

Rodzice posyłający swoje dzieci do Sakramentu Komunii Świętej powinni uzyskać w Kancelarii parafialnej deklaracje zgłoszenia i po jej wypełnieniu przekazać ją księdzu odpowiedzialnemu za I Komunię Świętą. Rodzice kierowani odpowiedzialności za religijne wychowanie swoich dzieci powinni współpracować z katechetami w procesie dobrego przygotowania dzieci do wydarzenia, jakim jest w świetle wiary Pierwsza Komunia Święta.

Rodzice, którzy z racji niezależnych od nich muszą posłać dziecko do I Komunii Świętej w innej Parafii, powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej i uzyskać id Księdza Proboszcza pisemną zgodę.