Logo

Sakrament Kapłaństwa


Wszelkie informacje dotyczące rozeznania powołania do życia kapłańskiego osoby zainteresowane mogą uzyskać na stronach Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu:

www.wsd.opole.pl