Logo

Sakrament Bierzmowania


Zgodnie z odpowiednimi ustaleniami Konferencji Episkopatu Polski poszczególne sakramenty człowiek należący do wspólnoty Kościoła Katolickiego powinien przyjmować w swojej parafii zamieszkania. Tylko w sytuacjach wyjątkowych Proboszcz może wyrazić zgodę na przyjęcia sakramentu w innej parafii, niż własna.

Osoby które maja pragnienie przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i dorosły do tego pod względem własnego rozwoju duchowego, powinny zgłosić się do Kancelarii Parafialnej z aktem chrztu.

Uczniowie gimnazjów przyjmują ten sakrament w 3 klasie po przygotowaniu intelektualnym i duchowym trwającym przez cały rok szkolny, a potwierdzonym w indeksach, które młodzież otrzymuje w swojej Parafii.