Logo

Sakrament Chrztu


Rodzice którzy pragną, aby im dzieciom został udzielony Sakrament Chrztu powinni zgłosić się osobiście (formalności nie mogą załatwiać osoby trzecie, które nie są prawnymi opiekunami dziecka, np. dziadkowie) tydzień przed planowana data uroczystości w Kancelarii parafialnej z kompletem dokumentów:

- Akt urodzenia z USC

- Zgoda na chrzest, z Parafii zamieszkania Rodziców, jeśli nie zamieszkują (miejsce zameldowania nie ma znaczenie formalnego – liczy się faktyczny pobyt) na terenie naszej Parafii.

- Informacjami dotyczącymi Rodziców chrzestnych (imię nazwisko, adres zamieszkania, wiek) oraz zaświadczeniami, iż wybrani Rodzice chrzestni nie mają przeszkód, aby pełnić w Kościele katolickim tę godność. Przypominamy Rodzicom, iż powyższe zaświadczenia Rodzice chrzestni mogą otrzymać w Parafiach swojego zamieszania (miejsce zameldowania nie ma znaczenia formalnego – liczy się faktyczny pobyt).

Osoby ubiegające się o zaświadczenia umożliwiające pełnienie godności Ojca Chrzestnego lub Matki chrzestnej powinny zgłosić się do Kancelarii parafialnej wyłącznie osobiście.
Zaświadczenia powyższe mogą uzyskać osoby faktycznie zamieszkujące na terenie naszej Parafii, wierzące i praktykujące, które przyjęły już Sakrament Bierzmowania oraz charakteryzują się odpowiednią kondycją moralną, tzn. są osobami wolnymi lub w sakramentalnych związkach małżeńskich (osoby żyjące w konkubinatach i związkach niesakramentalnych – tylko po ślubie cywilnym, nie mogą uzyskać zaświadczenia o którym mowa).
Osoby zamieszkujące za granicą – nawet jeśli zameldowane są na terenie naszej Parafii, wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej załatwiają w parafii swojego zamieszkania i praktyk religijnych.