KANCELARIA:

Poniedziałek
7. 30 - 9. 00
Wtorek
7. 30 - 9. 00     17. 00 - 19. 00
Środa
7. 30 - 9. 00     17. 00 - 19. 00
Piątek
7. 30 - 9. 00

 
SPOWIEDŹ:

Do spowiedzi św. można przystąpić na pół godziny przed każdą Mszą św.

 

Intencje mszalne

 

Poniedziałek 14.08.2023–św. Maksymiliana Marii Kolbego,kpł.m.

6.30

Modlitwa różańcowa

7.00

Za + Dorotę Huncza w I r. śm. + męża Eryka + syna Artura, za ++ z pokr.

18.00

Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Konrada Raczek, za rodz., dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny

 

 

Wtorek 15.08.2023 – Wniebowstąpienie NMP - Uroczystość

7.30

Modlitwa różańcowa

8.00

W pewnej intencji za córki z rodzinami

10.30

Za + Mateusza Gobel w 21 r. śm.

16.00

Nieszpory do Matki Boskiej

16.30

Za + Jerzego Kurpiers, rodziców jego braci i ++ z pokr. i d.op.

 

 

Środa 16.08.2023 – św. Stefana Węgierskiego

17.30

Modlitwa różańcowa

18.00

Za Arkadiusza Podemskiego z ok. rocznicy urodzin

 

 

Czwartek 17.08.2023 – św. Jacka kapłana

8.30

Modlitwa różańcowa za młode pokolenie

9.00

Za + żonę Emilię Kondziela + siostrę Martę Rajczyk za ++ rodziców Kondziela – Woclawski, pokr. i d.op.

- Za + żonę Marię i jej siostrę Wandę i za dwóch szwagrów, pokr. i dusze czyścowe

18.00

Za ++ rodziców Pawła Katarzynę Firla + siostrę Adelę Firla i za + męża Rudolfa Kainka i d.op.

 

 

Piątek   18.08.2023  - św. Klary dz.

15.00

Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.30

Modlitwa różańcowa

18.00

Za ++ zmarłych teściów Elżbietę i Viktora Broll + syna Józefa i za ++

z pokrewieństwa i d.op.

 

 

Sobota  19.08.2023 – św. Jana Eudesa, kapłana

12.00

Ślub i Msza św. Monika Wójcik i Bartłomiej Plewnia

18.00

PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA-INTENCJA ZBIORCZA

- Dz. błag. do B.OP.MBNP. z podz. za łaski z pr. o zdrowie Boże błog. w int.

   Heleny z ok. 85 rocznicy ur. za męża i dwóch synów z rodzinami

- Za + Teresę Sieroń w rocznicę śm., za + męża Piotra, córkę Irenę, syna

  Henryka, zięciów Piotra i Karola i za ++ z rodz. Sieroń – Bienias i d.op.

- Za + brata Huberta Faszinka w rocznicę śm., za ++ rodziców, za ++ z całej

   rodziny i pokr.

- Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Hildegardę Zając, za + ojca Konrada,

   za + brata Józefa i za ++ z pokr.

- Za + Gintera Jagusz jego rodziców, teściów, pokr. z obu stron i d.op.

 

 

Niedziela  20.08.2023  - XX  NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30

Modlitwa różańcowa w intencji naszego miasta

8.00

Dz. błag. do B.OP. MBNP. z podz. za łaski o zdrowie Boże błog. w pewnej

intencji z okazji urodzin, za męża i dzieci z rodzinami

10.30

Za + Zygmunta Kurpierz w 15 r. śm., za ++ rodziców, teścia Jana, brata Erwina, dziadków, wuja Teodora, za Marię i Florentynę Laska i pokr.

16.00

 Nieszpory

16.30

Dz. błag. do B.OP.MBNP. z podz. za łaski z pr. o zdrowie Boże błog. w int. Joanny Wąchała z ok. 60 rocznicy urodzin, za  Marcina z ok. urodzin, za męża Romana, za dzieci z rodzinami i bliskich krewnych i za całą rodzinę

                   

Pozostałe ogłoszenia

1.    Bóg zapłać za kwiaty podarowane dla naszego kościoła

2.    We wtorek ( 15.VIII) uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NMP. W tym błogosławieństwo ziół i kwiatów. Jest to święto nakazane przez Kościół. W tym dniu kolekta jest wyznaczona na Wydział Teologiczny w Opolu

3.    W czwartek (17.VIII) uroczystość św. Jacka głównego patrona Metropolii Górnośląskiej

4.    Tym wszystkim którzy uczestniczyli w Nabożeństwie Fatimskim składam podziękowanie

5.    W niedzielę 20 sierpnia o godz. 15.30 spotkanie Rady Parafialnej w sprawie organizacji i planu zbiórki środków na utrzymanie naszego cmentarza parafialnego. Przez kolejne trzy niedziele będą rozprowadzane cegiełki

6.    W nowym tygodniu życzę wszystkim zdrowia i Bożego błogosławieństwa

                                         NOTATKA INFORMACYJNA

Gazetka parafialna wydawana jest przez Parafię Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach i jest

przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zawarte w gazetce oraz na stronie

internetowej Parafii Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach umieszczone zostały za

zgodą osób, których dane dotyczą  lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

 
Wersja do druku - Informator

Zamknij dokument