KANCELARIA:

Poniedziałek
7. 30 - 9. 00
Wtorek
7. 30 - 9. 00     17. 00 - 19. 00
Środa
7. 30 - 9. 00     17. 00 - 19. 00
Piątek
7. 30 - 9. 00

 
SPOWIEDŹ:

Do spowiedzi św. można przystąpić na pół godziny przed każdą Mszą św.

 

Intencje mszalne


Poniedziałek 5. 10. 2015 – św. Faustyny Kowalskiej - zakonnicy
7. 00     Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Klik, za ++ teściów Mylek i za ++ z pokr.
15. 00     Ślub: Bartłomiej Artomski i Aleksandra Stój
17. 30     Nabożeństwo różańcowe
18. 00     Przez wstawiennictwo św. Franciszka o nowe powołania i za cały Zakon Franciszkański


Wtorek 6. 10. 2015 – św. Brunona - kapłana
7. 00     Za + matkę Krystynę Woszek w 3 r. śm., + ojca Gotharda i za ++ z rodz. Woszek – Hucz - Szrejder – Minster - Pytel i d.op.
17. 30     Nabożeństwo różańcowe
18. 00     Za + Elżbietę Figura, zaginionego męża, córkę, synową, zięcia i wnuczkę Adriannę oraz d.op.


Środa 7. 10. 2015 – NMP Różańcowej - Święto
7. 00     Do MB Różańcowej za Parafian, Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.
17. 30     Nabożeństwo różańcowe
18. 00
- Za + Konrada Sowada, jego ++ rodziców, siostrę Różę, dziadków i ++ krewnych
- Z podz. za łaski, z pr. o dalsze Boże błog. w int. Marioli i Marka oraz w int. całej rodziny


Czwartek 8. 10. 2015
8. 30     Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00     Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w int. Franciszka Pasoń z ok. 65 r. ur., za ++ rodziców Różę i Franciszka oraz za + brata Alfreda i d.op.
17. 30     Nabożeństwo różańcowe
18. 00     Za + Barbarę Buczma – od kuzynki Basi, Małgosi, Marii i Teresy z Gostomia


Piątek 9. 10. 2015 – bł. Wincentego Kadłubka - wspomnienie
7. 00     Za ++ Hildegardę Giza, która zmarła za granicą
17. 30     Nabożeństwo różańcowe
18. 00     MSZA ŚW SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ rodziców Annę i Józefa Okos, za ich dzieci, za ++ z pokr. Rataj - Tkocz - Czempik i d.op.
Katecheza dla kl. I-komunijnych


Sobota 10. 10. 2015 – św. męcz. Dionizego bpa i Towarzyszy
14. 00     Dz. błag. do B.Op MB Różańcowej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Anny – Marii Miemiec z ok. 80 r. ur. i za najbliższą Rodzinę prosząc o potrzebne łaski
17. 30     Nabożeństwo różańcowe
18. 00     Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z podz za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Jadwigi z ok. ur., za męża, syna, synową i wnuczki prosząc o wszelkie Boże błog.
- Za + Ryszarda Ochota w 11 r. śm.
- Za + Jacka Stawiraja w 30 dz. po śm.
- Za ++ Elfrydę i Adolfa Kocot, ich rodziców, zięcia, pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
- Za + męża Pawła Kondziela, ++ rodzeństwo, ich rodziców i d.op.
- Za + matkę śp. Gizelę Bajor w I r. śm., za + ojca Józefa Bajor, za + Henryka Hydel, ++ z pokr. i d.op.


Niedziela 11. 10. 2015 – XXVIII Niedziela Zwykła – Odpust Parafialny
8. 00     Za + Józefa Mazur w I r. śm., za ++ z pokr. z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące
11. 00
UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA Za żyjących Parafian, za nasze Rodziny i za Dobrodziejów naszego kościoła
- Za naszych zmarłych Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii, za naszych bliskich krewnych i d.op
16. 00     Nabożeństwo różańcowe
16. 30     Za ++ rodz. Martę i Stanisława Smolin, brata Jerzego, ciocię Angelę Iza, ++ z pokr. z obu stron i d.op.Pozostałe ogłoszenia


1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła i za kolejną (drugą) kolektę na malowanie naszego kościoła. Na ten cel parafialny wpłynęło 6.315 ZŁ i 8 GR. oraz 8 Euro i 25 Eurocentów

2. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru

3. Podziękowania za dzisiejszą kolektę, wyznaczoną na budowę kościołów i jałmużnę postną z całego roku

4. Kolekta odpustowa tzw. „powinowata” na bieżące wydatki parafialne i zorganizowanie odpustu

5. Sumistą i kazanie odpustowe wygłosi Ojciec Profesor Sebastian Jasiński z Zakonu Ojców Franciszkanów z Placu Wolności

6. Suma odpustowa wyjątkowo pół godziny póżniej niż w każdą niedzielę - o godz. 11.00

7. Ze względu na nasz odpust parafialny NIEDZIELA PAPIESKA została przesunięta na tydzień póżniej tj. na niedzielę 18 pażdziernika

8. Nabożeństwo różańcowe każdego dnia o 17.30 pół godziny przed wieczorną Mszą św.

9. Zebranie Marianek w salce parafialnej w sobotę o godz. 11.00

10. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00

11. Przed wyjściem z kościoła można nabywać kalendarze na Rok 2016

12. Kandydaci do sakramentu bierzmowania (z klas I – III gimnazjum) są zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. szkolnej i młodzieżowej

13. W nowym tygodniu na czas pracy i nauki niech Pan Bóg ma w swej opiece i niech wszystkim błogosławiWersja do druku - Informator

Zamknij dokument