Logo


VI Niedziela Wielkanocna


Słowa Ewangelii wg św. Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem». Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie».
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.Historia kościoła cz. 19

W piątek 30 sierpnia 2019 roku od rozbiórki schodów przy drzwiach wejściowych do wieży, pracownicy ZURB "Malik" Rudolfa Malika rozpoczęli prace przy budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zaczynając od rozbiórki schodów przy drzwiach wejściowych do wieży i ... 29 listopada kończąc prace przy podjeździe montażem balustrady.

Groszowiccy kapłani
Z Groszowic pochodzą - kapłani: ks. Jan Widera, ks. Jan Buhl, o. Bazyli Iwanek OFM, o. Szymon Wocka OFM, o. Maurycy Matuszek OFM; - siostry zakonne: s. Hemma Roczek SFI, s. Bona Piechaczek SFI, s. Pacjana Kubica SFI, s. Godeberta Kocot SFI, s. Danuta Zindler SFI, s. Kazimiera Faszinka SFI, s. Monika Faszinka SFI, s. Goretti Brygida Spallek SFI, s. Baldomera Kurpierz ABMV, s. Benedykta Stefania Kurpierz ABMV, s. Goretti Maria Wittek ABMV.

Kapłani po 1945: - proboszczowie: ks. Franciszek Haase, ks. Antoni Liszka, ks. Wojciech Skrobocz, ks. Norbert Dragon; - wikariusze: ks. Korneliusz Czech, ks. Alojzy Jański, ks. Paweł Szajor, ks. Bernard Bartoszek, ks. Roman Kowalski, ks. Alojzy Gandawski, ks. Józef Rozwadowski, ks. Ernest Kuboń, ks. Józef Pietrek, ks. Wojciech Skrobocz, ks. Franciszek Gołąb, ks. Stanisław Kubień, ks. Herman Piechota, ks. Józef Rudek, ks. Józef Adamski, ks. Herbert Piechota, ks. Tadeusz Słocki, ks. Edward Domański, ks. Józef Pilarski, ks. Antoni Król, ks. Alfred Michalik, ks. Paweł Łazor, ks. Henryk Procek, ks. Zbigniew Połatajko, ks. Marian Maślanka, ks. Grzegorz Erlebach, ks. Piotr Hetman, ks. Aleksander Kawa, ks. Andrzej Jucha, ks. Jerzy Tomeczek, ks. Benedykt Barski, ks. Jarosław Leszczyński, ks. Rafał Siekierka, ks. Krzysztof Cieślak.

Groszowiccy proboszczowie

Ks. Jakub Stuchly młodszy o 18 lat od swojego brata Józefa, również urodził się w Bolesławiu 15.7.1822 r. Rodzicami byli Jakub Stuchly i Marina Gaida. Urodził się jako dziewiąte i zarazem ostatnie dziecko w rodzinie. Spośród dziewiątki rodzeństwa tylko troje to chłopcy pozostałe to dziewczyny. Święcenia kapłańskie otrzymał 17.06.1848 r. Ks. Jakub od 1868 r. do 1888 r. był proboszczem parafii w Groszowicach koło Opola. Za jego kadencji w Groszowicach wybudowano kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (1881-1883). Benedykcja kościoła miała miejsce 15.10.1883 r. Ks. Jakub Stuchly przeznaczył znaczną sumę pieniędzy na budowę kościoła w swoim rodzinnym Bolesławiu, podczas swoich odwiedzin – 15.10.1871 r. Zmarł 6.05.1890 r. w Groszowicach i tam też jest pochowany w pobliżu kościoła. Przed śmiercią ks. Jakub Stuchly swoje oszczędności przekazał na fundację szpitala St. Joseph-Stift w Groszowicach. Wspomógł go w tym rentier Härtel. Za 20 000 M kupili grunt, na którym powstał St. Joseph-Stift. W 1893 roku do klasztoru wprowadziły się franciszkanki, które odtąd opiekowały się chorymi. Obecnie w tym budynku mieści się izba wytrzeźwień, ośrodek zdrowia i punkt ”Caritas”, a także Dom Pomocy Społecznej.